Přemluv bábu vs. Laibach

neděle 25. duben 2010 21:09

Patřím k lidem, které předvolební agitační klip Petra Zelenky, Marthy Issové a Jiřího Mádla nadzvedl ze židle. S odstupem několika dnů, kdy jsem sledoval veřejnou diskuzi na toto téma, po několikerém shlédnutí klipu, a diskuzi s přáteli, se můj názor na celou aféru poněkud posunul.

 

Ke spornému klipu je možné zaujmout různé postoje. Poprvé jsem ho viděl na Facebooku, kam ho pověsil přítel, kterému klip připadal trefný a vtipný. Pod ním však vzplála žhavá diskuze o tom, jestli to přece jen není celé trochu moc přes čáru. Já jsem patřil k těm, kterým to připadalo přes čáru příliš. Nyní mám tendenci se spíš přiklonit k názoru, že se jedná o další zelenkovskou mystifikační provokaci nejtěžšího kalibru. Proč?

Jednak vycházím z kontextu celého Zelenkova díla, kterého si velmi vážím. Zelenka na důmyslných mystifikacích postavil velkou část své filmařské kariéry. Takové interpretaci nahrává i fakt, že Zelenka z velké části obšlehl jeden z nejpopulárnějších klipů z poslední prezidentské kampaně v USA. Jenže takový Happy End a klip Přemluv bábu jsou přece jen jiná káva.

Celý spor kolem klipu Zelenky a jeho přátel mi ovšem připomněl letitou kontroverzi kolem slovinské kapely Laibach a hnutí Neue Slowenische Kunst (NSK), a postřehy, které k této kontroverzi vyslovil vlivný slovinský filozof Slavoj Žižek.

Pro nezasvěcené: Laibach je slovinská kapela, kterou v její neznámější podobě lze stylově zařadit někam k industriálnímu rocku. Proslula tím, že ve své tvorbě hojně využívá symboliky, která silně připomíná řeč propagandy totalitních režimů, zejména (avšak ne výlučně) fašismu, a častým použitím němčiny. Propaguje Laibach fašismus nebo jiný totalitarismus? To je právě otázka.

Celkem rozšířená „intošská“ interpretace je, že nikoliv, že Laibach spíše svou tvorbou naopak rozkrývají totalitní mechanismy za populární uměleckou produkcí. Laibach se např. proslavili cover-verzemi rockových hitů, k nejzdařilejším z nichž patří předělávka písně od skupiny Queen One Vision. One Vision byl stadiónový hit, který se zdál opěvovat jednotu, všelidské bratrství lidstva v duchu ideálů hnutí Hippies. Jediné, co s ní Laibach udělali, bylo, že ji převlékli do industriálně-rockového kabátu a text, takřka slovo od slova, převedli do němčiny. Z výsledku běhá mráz po zádech. Srovnejte sami:

O Laibachu a NSK je na youtube k shlédnutí vynikající dokument Predictions of Fire. V něm se nad tvorbou Laibachu zamýšlí mimo jiných i Slavoj Žižek. O Laibachu říká toto:

„Ta velká otázka, kterou si každý pokládá a propos Laibachu, samozřejmě je: „Berou se vážně, nebo je to míněno ironicky?“

Já si samozřejmě myslím, že ta otázka je položena nesprávně, protože automatickým předpokladem této otázky je, že je-li váš postoj k určitému společenskému systému, systému společenských hodnot atd., ironický, tak jste subverzivní. Když to berete vážně, jste konformisty, atd.

Já myslím, že celá pointa, celá základní premisa, na které stojí strategie Laibachu, je, že, a to platí nejen pro dnešní Slovinsko, ale snad pro celý tzv. pozdní kapitalismus, je, že systém sám má v sobě zabudováno, jako inherentní podmínku svého fungování, že jeho vlastní ideologie nesmí být brána vážně. Jinými slovy, cynismus, jako převládající modus dnešní ideologie, znamená, že ideální subjekt systému je takový, který k němu zaujímá ironický odstup.

Druhou stranou toho je, že jedinou možností, jak být opravdu subverzivní, není vytvářet si kritický potenciál, ironický odstup, atd., ale naopak právě brát systém vážněji, než se bere sám. A já myslím, že to může být jedním z klíčů k strategii Laibachu.“

„Např. vezměme americkou společnost, typické městečko na jihu USA ve dvacátých letech. Máme tu oficiální bělošský zákon, řád, atd. A na druhé straně máme tu noční, temnou stránku toho všeho, Ku-Klux-Klan, lynčování černochů atd.

A můj postřeh k tomu je dvojí:

Zaprvé, pokud jde o samotné přestoupení systému (zákona), tak na něm není nic subverzivního. Noční pozastavení vlády zákona a pořádku, lynčování a bití černochů, jsou sice přestupky proti systému, ale přestupky, které jsou inherentní částí systému. Kdybyste se zeptali ideálního subjektu maloměstské společnosti na jihu USA, na čem se zakládá jeho skutečná identita, asi by vám řekl: můžeš přestoupit veřejný zákon a přesto zůstaneš jedním z nás. Pokud ale nebudeš solidární s KKK a lynčováním, budeš vyloučen.

Jinými slovy, nejen že každý systém počítá se svým vlastním inherentním přestoupením, ale identifikace s tímto přestoupením, které musí zůstat nevysloveno, utajeno, je skutečnou formou konformismu.

Samozřejmě, to platilo pro Spojené státy, Zde, v tzv. reálném socialismu, jsem měli jiné formy takových skrytých přestupků.

Ale co chci říct, je, že to, co dělají Laibach, je právě, že vynášejí na denní světlo tyto skryté inherentní přestupky, které právě musejí zůstat skryté, aby se systém mohl reprodukovat.“

A já se ptám: není možné ve stejném duchu chápat i brutální projevy antigerontismu a antilevičáctví v Zelenkově klipu? Nevynáší Zelenka ústy Issové a Mádla na světlo boží celou morální tu bídu, na níž stojí naše současná společnost?

Vulgární antikomunismus a antilevičáctví bez jakékoliv pozitivní substance je přece integrální součástí současného politického diskurzu v České Republice. Jde to tak daleko, že když byl např. pražský primátor Pavel Bém vyzván, aby rozkryl vlastnickou strukturu společností podílejících se na sporném projektu Opencard, jeho reakce byla: „co si to vůbec dovolujete se v tom šťourat, to je jako za komunistů!“ Podobných příkladů by se ale našlo bezpočet.

A totéž lze říct o rozšířeném antigerontismu – Facebooková skupina "Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné - DŮCHODCI!" existovala dávno před tím, než Zelenka natočil svůj klip,  k dnešnímu dni má neuvěřitelných 235,569 členů, a je zřejmě 14. největší českou skupinou na FB. Tomuto jevu se z našich médií podrobněji věnovaly snad jen Britské listy. V klipu pak Zelenka s precizní důsledností nahromadil všechny stereotypy, které v podobných skupinách o našich seniorech šíří příslušníci nejen té nejmladší generace.

Mám proto tendenci chápat Zelenkův klip jako provokaci, jako nemilosrdné zrcadlo nastavené naší společnosti. Většina dosavadních komentářů ke klipu se s ním buď ztotožňuje (s oním zlehčujícím, ironickým odstupem, jak o něm mluví Žižek), nebo ho velmi ostře odsuzuje. Pozornost se však většinou upírá k tomu, jak jsou v klipu prezentováni senioři. Mnoho lidí se však nepozastavilo nad tím, jak je v něm vlastně zobrazena ona mladá generace, která má být jeho hlavním adresátem.

Když se na to podíváme z tohoto úhlu, zjistíme, že mladá generace, jak ji vidí trio Zelenka, Issová a Mádl se vyznačuje následujícími charakteristikami:

-         mladí lidé za svými prarodiči a rodiči jezdí jen velmi zřídka („doufejme, že budou ještě naživu, až příště přijedete“).

-         když, tak jenom za vznešeným účelem „změnit osud týhle země“ tím, že je přesvědčí, že mají volit pravici

-         toho se neštítí dosáhnout ani citovým vydíráním, přičemž vycházejí z toho, že jejich senioři pro ně udělají všechno na světě

-         což je projev lásky, která v očích mladých má stejnou hodnotu jako vztah rakouského  psychopata Fritzla ke svým obětem

-         takovou návštěvu berou jako zvláštní privilegium, kterého se od nich prarodičům a rodičům dostává, jako „bonus zdarma“.

-         bonus pro sebe, který je má motivovat k agitační akci, spočívá v odkazu na anální animální porno s členkou italské parlamentní komise, slavným (sic!) italským pornohercem a úhořem

-         jako cestovního prostředku rozhodně využijí elegantního sporťáku, nikoliv tzv. „socky“

 

A tak dále. Otázka by se snad neměla pokládat „myslí to vážně, jak Zelenka a spol. hovoří o seniorech?“ ale spíš „může se nejmladší generace s takovým obrazem sebe sama ztotožnit?“ Takto položená otázka pak některým sugeruje možnost, že za klipem ve skutečnosti stojí levicové spiknutí. Takových teorií jsem osobně dalek. Spíš bych se vrátil k závěru meditace Slavoje Žižka nad fenoménem Laibach (5‘07‘‘):

Žižek: „Takže znovu, ta velká otázka je: jsou fašisti nebo ne? Co jsou?

To, o co jde v jejich projektu, je právě obrátit tuto otázku na nás samé. Jaký zaujmeme postoj, když jsme konfrontováni s jejich představením? Oni nejsou odpověď, oni jsou ta otázka, oni jsou ten velký otazník na pódiu, my si musíme odpovědět sami.“

Nic jiného, než odpovědět si sami na velký otazník Petra Zelenky a jeho přátel nám nezbývá. Cokoliv o něm sám řekne, není už možné přijmout bez možnosti výhrady a interpretace přesně opačné. Když řekne „myslel jsem to smrtelně vážně“, může to být pravda, ale může to také být jen součástí celé mystifikace. A pokud řekne, „ale ne, dělal jsem si legraci, chtěli jsme tím naopak upozornit na brutální antigerontismus rozšířený mezi naší mládeží a přimět je, aby se zamysleli nad svým žebříčkem hodnot,“ může být stejně dobře přijato jako nedostatečná výmluva za dílko, které jde tak daleko za hranice toho, co lze vůbec považovat za humor.

Ještě jedna indicie by nám snad mohla napomoct: když je řeč o tom, že nejlepší studenti nám budou odcházet za hranice, na pozadí se objeví portréty Mrázka a Krejčíře. Na otázku „nejlepší studenti čeho?“ tyto dvě postavy jsou, ať si už odpoví každý sám.

Jan Chmelarčík

Jan Chmelarčík

Jan Chmelarčík

Čína, hudba, čínská hudba

sinolog, etnomuzikolog, hudebník

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora